Jde o speciální systém tahů, který před operací připraví měkké formovatelné tkáně do vhodnějšího postavení, dítě pak má v budoucnu méně komplikací i celkově menší počet operací, reoperací. V současné době není hrazeno z veřejného pojištění.