Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.

předseda Správní rady

***

Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph. D.

V roce 1993 absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Svoji profesní pozornost zaměřil na plastickou chirurgii, především do oblasti rekonstrukční chirurgie i po onkologických onemocněních. Prof. Sukop je vedoucím lékařem, učitelem, školitelem, oponentem, je autorem četných odborných článků citovaných i v zahraničí, a je členem v řadě odborných společností. Od roku 2019 je předsedou Společnosti plastické chirurgie ČLS J.E. Purkyně.

Odborné znalosti odevzdává nejenom doma ale i v zahraniční na četných výjezdech do rozvojových zemí Afriky a Blízkého východu, kde usiluje o zvýšení kvality a dostupnosti chirurgické péče zejména pro dětské pacienty.

Prof. Sukop působí od začátku své profesní dráhy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 byl jmenován přednostou Kliniky plastické chirurgie 3. Lékařské fakulty UK a FNKV.

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.