Některé děti s narodí bez ušního boltce. Jedna z cest je vyrobit protézu z biokompatibilního materiálu. V rámci individuality by však docházelo k tomu, že většina dětí by mělo boltec se stejnými biometrickými parametry. Proto se zahájil výzkum a výroba individuálně vyráběných ušních implantátů. Dítěti se naskenuje zdravé ouško, údaje se odešlou do USA, kde se vytiskne na 3D tiskárně zrcadlově stejný boltec s unikátním reliéfem. Tento implantát se pak použije pro rekonstrukci dětského ouška.

Ve FNKV se tomuto programu věnuje paní asistentka Klára Schwarzmannová, která již provedla vůbec první rekonstrukci boltce touto metodou v Evropě. Cena jednoho implantátu se pohybuje kolem 250.000,- korun a zatím není hrazena z prostředků veřejného pojištění. Rodiny z dětmi z Česka tak odjíždějí do USA, kde jim je operace provedena v hodnotě kolem 2 mil. korun.

Podporujeme a zahajujeme tento program v ČR, tak abychom umožnili pacientům dostupnost této metody.