Jaroslava Jůzová

místopředsedkyně Správní rady

***

Narodila se ve Vimperku, současné bydliště má v Praze. Vzdělání získala v oblasti ošetřovatelství se specializací geriatrie, vnitřní lékařství, ošetřovatelská rehabilitace, bazální stimulace, práce s klientem s rizikem v chování, hypnoterapie (Erickson) a komunikace v psychologii, komunitní plánování (Londýn). Je certifikovaným systemickým supervizorem, externím poradcem hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR, managerem neziskových organizací, spoluautorkou kalkulačních listů vyhlášky Seznamu výkonů ošetřovatelské péče, autorkou příručky Péče o pacienty s demencí, konzultantem virtuální reality v rehabilitačním ošetřovatelství a školitelkou. 

Je také zakladatelkou Asociace domácí péče v České republice, zakladatelkou a provozovatelkou první Agentury domácí zdravotní péče v České republice, zakladatelkou a provozovatelkou prvního tuzemského nestátního zdravotně-sociálního zařízení pro pacienty s demencí, jehož koncepce byla přejata do zákona č. 108/2007 Sb., o sociálních službách. V současné době pracuje jako konzultant, věnuje se podnikatelským aktivitám mimo obor, přednáškové a poradenské činnosti, píše odbornou knihu a připravuje nový podnikatelský projekt.

1999–2017 Nestátní zdravotně-sociální zařízení specializovaná na demenci – Alzheimercentra v Čechách a na Slovensku

1995–2017 Nestátní zdravotně sociální zařízení se specializací na apalický syndrom

1992–1995 Agentura domácí zdravotní péče