Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Přednostka Mezinárodního centra klinického
výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny
a LF MU v Brně

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.