prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

primář v Ústavu pro péči o matku a dítě

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.