Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSC.

Přednosta gynekologicko – porodnické kliniky
3. LF UK a FN Královské Vinohrady

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.