Prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

profesor Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.