Prof. MUDr. Michal Rygl Ph.D.

přednosta Kliniky dětské chirurgie
Fakultní nemocnice Motol v Praze

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.