Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Přednosta Ústavu radiační
onkologie FNB 1. LF UK

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.