Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN

zakladatel a přednosta Kliniky nefrologie
1. LF Univerzity Karlovy

***

Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.