Novinky

 • Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

  Přednostka Mezinárodního centra klinického
  výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny
  a LF MU v Brně

  ***

  Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.

 • Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSC.
 • Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSC.

  Přednosta gynekologicko – porodnické kliniky
  3. LF UK a FN Královské Vinohrady

  ***

  Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.

 • Prof. MUDr. Michal Rygl Ph.D.
 • Prof. MUDr. Michal Rygl Ph.D.

  přednosta Kliniky dětské chirurgie
  Fakultní nemocnice Motol v Praze

  ***

  Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.

 • Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.
 • Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.

  přednosta Kliniky plastické chirurgie
  3. LF UK a FN Královské Vinohrady

  ***

  Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph. D.

  V roce 1993 absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Svoji profesní pozornost zaměřil na plastickou chirurgii, především do oblasti rekonstrukční chirurgie i po onkologických onemocněních. Prof. Sukop je vedoucím lékařem, učitelem, školitelem, oponentem, je autorem četných odborných článků citovaných i v zahraničí, a je členem v řadě odborných společností. Od roku 2019 je předsedou Společnosti plastické chirurgie ČLS J.E. Purkyně.

  Odborné znalosti odevzdává nejenom doma ale i v zahraniční na četných výjezdech do rozvojových zemí Afriky a Blízkého východu, kde usiluje o zvýšení kvality a dostupnosti chirurgické péče zejména pro dětské pacienty.

  Prof. Sukop působí od začátku své profesní dráhy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 byl jmenován přednostou Kliniky plastické chirurgie 3. Lékařské fakulty UK a FNKV.

  Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.

 • MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA
 • MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA

  Vedoucí mamodiagnostického centra
  pražské Fakultní nemocnice Bulovka

  ***

  Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.

[ivory-search id="160" title="Default Search Form"]
html web-levne.com graphic toppartners.cz