Na co vybíráme

Mitaka MM51 mikroskop

Představte si cévu, která má průměr menší než 0,8 mm a jejíž okraj je nutné několika stehy obšít. K tomu je nezbytné extrémní zvětšení, stabilizace a v neposlední řadě pevná ruka. Umožňuje nejvyšší zvětšení (77x) a rozlišení (118 lp/mm) na světe a jeho hlava je uchycena na speciálním rameni, které je vyváženo s přesností na setiny gramu. Díky tomu umožňuje supermikrochirurgické zákroky, jako jsou replantace prstů nebo lymfologické výkony. Mikroskop dále nabízí fluorescenční zobrazení, které umožňuje kontrolu operačního pole a tím zásadně přispívá k bezpečnosti výkonu. Jedná se o unikátní nástroj, který umožňuje pacientům se zvětšenými nebo poškozenými končetinami návrat k normálnímu životu.

Vzdělávání lékařů

Rozvoj každého lékařského oboru si žádá nadšení lékařů, otevření možností pro jejich vzdělávání, podporu jejich vědecké činnosti, rozšiřování jejich dovedností včetně komunikace s pacienty a zahraničními kolegy. Chceme prostřednictví fondu poskytnout prostředky pro zahraniční stáže a další vzdělávání mladých lékařů ve špičkových specializovaných oborech plastické a rekonstrukční chirurgie.

Nostrilky (pomůcka při léčbě rozštěpu)

Nostrily působí preventivně proti jizevnaté kontraktuře a obstrukci nosního průchodu po operaci rozštěpu. Správné použití nosních výztuh má prokazatelný pozitivní vliv na udržení dobrého tvaru a průchodnosti nosu po operaci rozštepových vad. V současné době nejsou hrazené pojišťovnou, ale snažíme se o to. Řada rodičů pacientů si jejich opakovaný nákup nemohou z finančních důvodů dovolit.

Dynacleft (pomůcka při léčbě rozštěpu)

Jde o speciální systém tahů, který před operací připraví měkké formovatelné tkáně do vhodnějšího postavení, dítě pak má v budoucnu méně komplikací i celkově menší počet operací, reoperací. V současné době není hrazeno z veřejného pojištění.

Ušní implantáty

Některé děti s narodí bez ušního boltce. Jedna z cest je vyrobit protézu z biokompatibilního materiálu. V rámci individuality by však docházelo k tomu, že většina dětí by mělo boltec se stejnými biometrickými parametry. Proto se zahájil výzkum a výroba individuálně vyráběných ušních implantátů. Dítěti se naskenuje zdravé ouško, údaje se odešlou do USA, kde se vytiskne na 3D tiskárně zrcadlově stejný boltec s unikátním reliéfem. Tento implantát se pak použije pro rekonstrukci dětského ouška.

Ve FNKV se tomuto programu věnuje paní asistentka Klára Schwarzmannová, která již provedla vůbec první rekonstrukci boltce touto metodou v Evropě. Cena jednoho implantátu se pohybuje kolem 250.000,- korun a zatím není hrazena z prostředků veřejného pojištění. Rodiny z dětmi z Česka tak odjíždějí do USA, kde jim je operace provedena v hodnotě kolem 2 mil. korun.

Podporujeme a zahajujeme tento program v ČR, tak abychom umožnili pacientům dostupnost této metody.

Adresa:

Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa
Čábelecká 51/4,
165 00 Praha 6 – Lysolaje
Česká Republika

e-mail:

info@nfpas.cz

IČ/ID:

identifikační číslo (IČ): 17524237
ID datové schránky: wx5nzyk

Bankovní
účty:

FIO Banka: 2602345451/2010
ČSOB: 313365641/0300

© 2023 Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa

html web-levne.com graphic toppartners.cz