Správní rada


Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.
předseda Správní rady

+ Profil


Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
místopředsedkyně Správní rady

+ Profil


Jaroslava Jůzová
místopředsedkyně Správní rady

+ Profil

Vědecká rada


Prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
profesor Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK

+ Profil


prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
primář v Ústavu pro péči o matku a dítě

+ Profil


Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Přednostka Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně

+ Profil


Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSC.
Přednosta gynekologicko – porodnické kliniky
3. LF UK a FN Královské Vinohrady

+ Profil


Prof. MUDr. Michal Rygl Ph.D.
přednosta Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol v Praze

+ Profil


Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.
přednosta Kliniky plastické chirurgie
3. LF UK a FN Královské Vinohrady

+ Profil


Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Přednosta Ústavu radiační onkologie FNB 1. LF UK

+ Profil


Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
zakladatel a přednosta Kliniky nefrologie
1. LF Univerzity Karlovy

+ Profil


MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA
Vedoucí mamodiagnostického centra
pražské Fakultní nemocnice Bulovka

+ Profil

Adresa:

Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa
Čábelecká 51/4,
165 00 Praha 6 – Lysolaje
Česká Republika

e-mail:

info@nfpas.cz

IČ/ID:

identifikační číslo (IČ): 17524237
ID datové schránky: wx5nzyk

Bankovní
účty:

FIO Banka: 2602345451/2010
ČSOB: 313365641/0300

© 2023 Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa

html web-levne.com graphic toppartners.cz