Zpracování osobních údajů

Zpět na Základní dokumenty

x x x

Vážení přátelé a partneři,

tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů nadačním fondem. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v našem fondu na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a také na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje Fond o vás shromažďuje, a to v souvislosti s projednáváním žádosti o příspěvek, se sjednáním smlouvy o příspěvku a jeho využitím

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Nadační fond prof. Andreje Sukopa, se sídlem Čábelecká 51/4, 165 00 Praha 6, IČO: 17524237, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 2188 (dále jen “Fond“).

Účely zpracování údajů

  • pro přípravu smlouvy
  • pro plnění sjednaných vztahů
  • účetnictví a daně

Zpracování a sdílení osobních údajů

Nadace zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Ochrana vašich údajů je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zabezepčení osobních údajů

Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme v počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

Kde ukládáme osobní údaje

Osobní údaje shromažďované naší Nadací jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

Kde ukládáme osobní údaje

Náš Fond uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dokončení sjednaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků.

Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

Adresa:

Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa
Čábelecká 51/4,
165 00 Praha 6 – Lysolaje
Česká Republika

e-mail:

info@nfpas.cz

IČ/ID:

identifikační číslo (IČ): 17524237
ID datové schránky: wx5nzyk

Bankovní
účty:

FIO Banka: 2602345451/2010
ČSOB: 313365641/0300

© 2023 Nadační fond profesora
MUDr. Andreje Sukopa

html web-levne.com graphic toppartners.cz