Novinky

 • Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.
 • Prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D.

  předseda Správní rady

  ***

  Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph. D.

  V roce 1993 absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Svoji profesní pozornost zaměřil na plastickou chirurgii, především do oblasti rekonstrukční chirurgie i po onkologických onemocněních. Prof. Sukop je vedoucím lékařem, učitelem, školitelem, oponentem, je autorem četných odborných článků citovaných i v zahraničí, a je členem v řadě odborných společností. Od roku 2019 je předsedou Společnosti plastické chirurgie ČLS J.E. Purkyně.

  Odborné znalosti odevzdává nejenom doma ale i v zahraniční na četných výjezdech do rozvojových zemí Afriky a Blízkého východu, kde usiluje o zvýšení kvality a dostupnosti chirurgické péče zejména pro dětské pacienty.

  Prof. Sukop působí od začátku své profesní dráhy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 byl jmenován přednostou Kliniky plastické chirurgie 3. Lékařské fakulty UK a FNKV.

  Detailní životopis a bibliografii naleznete zde.

 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

  místopředsedkyně Správní rady

  ***

  Narodila se v Bratislavě na Slovensku. Na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě vystudovala dějiny umění a jazyky. Ekonomické vzdělání si doplnila na DePaul University v Chicagu se specializací na finanční řízení společností. V letech 1991 až 1995 v Bratislavě založila a vedla Center for Comteporary Arts G. Sorose, po přestěhování do Prahy spoluzaložila Galerii Jiří Švestka. Na přelomu milénia nastoupila do české pobočky Transparency International a šest let byla její výkonnou ředitelkou. Od roku 2007 pracovala pro Johnson&Johnson na pozici ředitelky komunikace. Poté se věnovala poradenské činnosti v oblasti zdravotnictví ve společnosti BOS, kterou spoluvlastnila. V roce 2013 se stala náměstkyní ministra vnitra a v letech 2014 až 2018 byla primátorkou Prahy. V současnosti se věnuje poradenské činnosti ve vlastní společnosti BestSolutionForYou, spolupracuje se startupem Corrency a píše knihy.

 • Jaroslava Jůzová
 • Jaroslava Jůzová

  místopředsedkyně Správní rady

  ***

  Narodila se ve Vimperku, současné bydliště má v Praze. Vzdělání získala v oblasti ošetřovatelství se specializací geriatrie, vnitřní lékařství, ošetřovatelská rehabilitace, bazální stimulace, práce s klientem s rizikem v chování, hypnoterapie (Erickson) a komunikace v psychologii, komunitní plánování (Londýn). Je certifikovaným systemickým supervizorem, externím poradcem hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR, managerem neziskových organizací, spoluautorkou kalkulačních listů vyhlášky Seznamu výkonů ošetřovatelské péče, autorkou příručky Péče o pacienty s demencí, konzultantem virtuální reality v rehabilitačním ošetřovatelství a školitelkou. 

  Je také zakladatelkou Asociace domácí péče v České republice, zakladatelkou a provozovatelkou první Agentury domácí zdravotní péče v České republice, zakladatelkou a provozovatelkou prvního tuzemského nestátního zdravotně-sociálního zařízení pro pacienty s demencí, jehož koncepce byla přejata do zákona č. 108/2007 Sb., o sociálních službách. V současné době pracuje jako konzultant, věnuje se podnikatelským aktivitám mimo obor, přednáškové a poradenské činnosti, píše odbornou knihu a připravuje nový podnikatelský projekt.

  1999–2017 Nestátní zdravotně-sociální zařízení specializovaná na demenci – Alzheimercentra v Čechách a na Slovensku

  1995–2017 Nestátní zdravotně sociální zařízení se specializací na apalický syndrom

  1992–1995 Agentura domácí zdravotní péče

[ivory-search id="160" title="Default Search Form"]
html web-levne.com graphic toppartners.cz